Medisch Shiatsu Praktijk Meereboer

Hoe je een gezond lichaam gezond houdt

Een gezond lichaam gezond houden kan soms een uitdaging zijn. Stress, een zittend leven of een verkeerde (werk)houding kan immers tot ziektes leiden. Een Shiatsu-behandeling kan dit juist voorkomen. Een Shiatsu-behandeling is voor iedereen weggelegd. Na een behandeling zult u zich meer ontspannen en/of fitter te voelen. 

Wat is Shiatsu?

Vrij vertaald betekent Shiatsu ‘vingerdruk’. Het is een in Japan ontwikkelde vorm van drukpunttherapie die voornamelijk door beide duimen wordt uitgevoerd en soms met de handpalmen. Shiatsu is van oorsprong een oude Oosterse volksgeneeswijze waarvan de wortels liggen in de Traditionele Chinese Geneeskunst.

In 1964 besloot het Japans Ministerie van Volksgezondheid en Hygiëne het Namikoshi systeem als enig Shiatsu-systeem te erkennen. Dit kwam door het hoge medische niveau dat dit systeem bereikt had.

 

Hoe werkt Shiatsu?

Op het lichaam bevinden zich specifieke punten, die Tsubopunten worden genoemd. Die Tsubopunten liggen op meridianen of energiebanen. De meridianen of energiebanen zijn verbonden met de organen in het lichaam en liggen vlak onder de huid. Shiatsu baseert zich op het fenomeen dat storingen zich kunnen openbaren in het netwerk van die meridianen. 

Door met de duimen en vlakke hand op bepaalde punten, de Tsubo’s van het meridiaanstelsel druk uit te oefenen kan stagnatie worden opgeheven. Bij het opheffen van de stagnatie kan de levensenergie (KI of Chi) weer gaan stromen. De druk wordt loodrecht op de huid uitgeoefend en wordt aangepast aan het eventueel aangedane gebied. Niet alleen de huid wordt zo gestimuleerd maar ook spieren, hormoonstelsel en zenuwstelsel. 

Shiatsu heeft als doel ziekte te voorkomen en de zelfhelende kracht van het lichaam te  bevorderen. Ook het geestelijk evenwicht kan weer worden hersteld, immers een mens is niet alleen lichaam maar ook geest. 

Van oorsprong wordt Shiatsu toegepast op een gezond lichaam om dit lichaam juist gezond te houden.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Shiatsu start met een aantal hele lichaamsbehandelingen. Daarna kunnen deelbehandelingen voor het probleemgebied worden ingezet. Zo zal het lichaam optimaal op de behandeling kunnen reageren. 

U wordt liggend op een futon (Japanse matras) volgens de Namikoshi-Shiatsu methode behandeld. 

In principe geschiedt de behandeling op de blote huid. Het spreekt voor zich dat therapeut en cliënt uiterst respectvol met elkaar om zullen gaan. U houdt ondergoed dan ook aan.